Sommige mensen worden heel aardig geboren, sommigen worden minder aardig geboren. Die moeten het dan nog leren.

<for Dutch scroll down>

I think life is pointless and we just have to make the best of it. I don’t believe there’s a god. It is too complicated a story that is scientifically completely unsound.

I was raised protestant. Went to church. Did Catechism. But it’s like with Santa Claus for children. At some point you realise it’s not real. And only later I saw how many disappointments it can cause, how much war and hate.

I think you just have to be nice to each other. I you are unkind to others, it’s going to work against you. When that starts bothering you, there’ll be a moment of reflection, and you think, “maybe I should be nice to others, too”. When you try that for a while, you’ll learn it works, and you keep to that system. In the end you make it your own and it becomes authentic. Some people are born nice, others are born less nice. Those ones will still need to learn. People who are born very nice need to learn other things.

People who don’t know me think that I am stern and arrogant. I am mostly stern to myself. That’s a bit Calvinist maybe, but that’s okay; we are Dutch after all. It has more to do with culture and upbringing than with belief. If you’ve been raised with the idea that you have to try hard and work for your money, you take that with you. That may have a Calvinist background, but I think that when there was no religion yet, people had to work hard, too. These days you can hold up your hand, and everybody will help you, but if you don’t have anything, and you don’t plant potatoes, you will find out very soon that you don’t have anything to eat, so you better get out of bed. I don’t think people need that explained.

Religion is the cause of a lot of trouble. So is money. And power. And religion is about money and power, too. Religion is there to make people fear. That really bothers me. God is all loving, but if you don’t love him, you’ll go to hell. That’s not a good deal. Sounds more like a dictator. And hell, that’s just a fairy-tale.

<This week’s participant asked to remain anonymous, and asked for a picture of a mountaineer to accompany their story, as that is their profession>

DUTCH ORIGINAL:

Ik geloof dat we hier totaal nutteloos zijn en er wat van moeten maken zolang we dat kunnen. Ik geloof niet dat er een god is. Het is een te gecompliceerd verhaal waar wetenschappelijk geen touw aan vast te knopen is.

Ik ben protestants opgevoed. Naar de kerk geweest. Catechisatie gedaan. Maar het is een beetje zoals met een Sinterklaasverhaal voor kleine kinderen. Toen ik twaalf was, geloofde ik nog in Sinterklaas. Op een gegeven moment kom je erachter dat het niet echt is. Pas later zag ik hoeveel teleurstellingen eruit voortkomen, hoeveel oorlog en haat.

Ik denk dat je gewoon aardig tegen elkaar moet zijn. Als je zelf onaardig doet tegen anderen, dan gaat dat tegen je werken. Als je daar last van krijgt, komt er een moment van bezinning, en denk je, misschien moet ik zelf ook aardig zijn. Als je dat een tijdje probeert kom je erachter dat het werkt, en houd je je aan dit systeem. Uiteindelijk maak je je het eigen dus dan wordt het ook authentiek. Sommige mensen worden heel aardig geboren, sommigen worden minder aardig geboren. Die moeten het dan nog leren. Mensen die heel aardig worden geboren, die moeten dan weer andere dingen leren.

Mensen die mij niet kennen denken dat ik zakelijk, streng, en arrogant ben. Ik ben vooral streng voor mijzelf, en als je hoge eisen stelt aan jezelf, dan kies je je omgeving daar ook een beetje op uit. Dat is een beetje calvinistisch misschien, maar dat mag ook wel, we zijn ook Nederlands. Het heeft meer met cultuur en opvoeding te maken dan met geloof. Als je van huis uit opgevoed bent met dat je je best moet doen en werken voor je geld, dan neem je dat mee. Dat komt uit een calvinistische inslag, maar ik denk dat toen er nog geen geloof was, of mensen dachten dat er een regengod was, moesten ze ook hard werken. Als je geen aardappels poot, dan heb je niets te eten, dus je kan maar beter uit je bed komen. Tegenwoordig helpt iedereen je, en kan je je hand ophouden, maar als je niks hebt, en je moet het allemaal zelf doen, dan kom je er snel achter dat als je eerste kind dood is en je tweede vrouw ook sterft dat je op moet staan om aardappels te poten. Dus ik denk niet mensen dat uitgelegd moeten hebben.

Godsdienst is de oorzaak van heel veel ellende. Geld ook. En varianten daarop, zoals macht. En godsdienst gaat ook over macht en geld. Mensen willen gelijk hebben.

Religie is vooral om mensen bang te maken. Dat stoort me echt. God is al lievend, houdt van iedereen, maar als je niet van hem houdt, dan ga je naar de hel. Dat is toch geen goede deal. Dus dat is eigenlijk helemaal niet al lievend. Klinkt meer als een dictator. En de hel, dat is toch een sprookje.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *